هیچگاه تو را... آنگونه دوست نخواهم داشت... که زندانیم باشی...! زندانبانی... شغل مورد علاقه ام نیست.... تو میتوانی پرنده باشی... اما... اینکه بخواهی تا چه حد... در آسمان من... اوج بگیری... در خود توست... میزان اوج گرفتن و پروازت... بستگی دارد به... "آرزویت" "باورت" "خواسته ات" "صداقتت" و... "عشقت" هر میزان که... از چشمه عشق... سیراب تر بنوشی... بیشتر اوج خواهی گرفت...! من... تو را... آرزو نخواهم کرد... آنکه با دل می اید... با دل می ماند... و این... می ارزد به تمام زندگی.... منبع : حسین # سیما |★☆ Del # Neveshtehaye # Del # Neshin ☆★
برچسب ها :